Checkout

  1. У дома
  2. Checkout

Your package

Package Regular Price Listing availability Number of listings Publish on map Add ribbon to listing Add Gallery To Sidebar Embed Video Flexible Listing Style Embed Open Table
Checkout Unlimited availability Unlimited listings Disable Disable Disable Disable Disable Disable

Proceed to checkout

PayPal Direct Bank Tranfer

COVID-19 Информация

В Тасос, заедно с приятния престой, е нашият основен приоритет вашето здраве и безопасност. Сега, Повече от всякога, в светлината на своето развиващо се състояние COVID-19, ние се фокусираме върху здравето и безопасността на всички наши гости и служители, без да пренебрегвате качеството на вашето преживяване, когато живееш с нас.

за щастие, до тук не се съобщава за случай случай на Короной на остров Тасос.